Kdo jsme

Raná péče Diakonie je terénní sociální služba pro rodiny pečující o dítě s opožděným či ohroženým vývojem nebo s mentálním, pohybovým, příp. kombinovaným postižením v raném věku. Dle Zákona o sociálních službách (č. 108/2006 Sb. § 54) je uživatelům poskytována zdarma.Naše poslání

Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci po zjištění postižení dítěte. Naším cílem je, aby rodina porozuměla speciálním potřebám dítěte a dokázala najít takovou míru jejich naplnění, která ji umožní žít život podle svých představ.Kdo se na nás může obrátit

Rodiny z Prahy, Středočeského, Plzeňského a Ústeckého kraje s dítětem se speciálními potřebami od 0 do 7 let

 • s mentálním/pohybovým/kombinovaným postižením

 • s opožděním psychomotorického vývoje

 • s poruchou autistického spektra  Podmínky přijetí žadatele o službu

 • žádost rodičů (pečující osoby)

 • typ postižení nebo ohrožení vývoje dítěte s možnými důsledky v oblasti sociální integrace rodiny

 • věk dítěte do sedmi let věku

 • trvalé bydliště dítěte v Praze, Středočeském, Plzeňském, Ústeckém kraji

 • volná kapacita pracoviště
 • Naše působnost


  Ranou péči poskytujeme:

 • v Praze

 • ve Středočeském kraji

 • v Plzeňském kraji

 • v Ústeckém kraji

 • Náš tým

  Tým Rané péče Diakonie tvoří poradkyně rané péče, sociální pracovnice a koordinátorka služby.

  Všechny pracovnice jsou vysokoškolsky vzdělanými odbornicemi v oblastech speciální pedagogiky/psychologie/ergoterapie/sociální práce.

  Odbornosti souvisejí přímo s prací s rodinami a s dětmi raného věku s neběžným vývojem. Poradkyně znají běžný vývoj dítěte raného věku, dokáží diagnostikovat stávající dovednosti dítěte s omezením v určité oblasti a navrhnout konkrétní způsoby podpory vývoje dítěte. Umějí pracovat s rodinou, s lidmi, kteří prožívají emocionálně náročné situace.

  Externě spolupracujeme s dalšími odborníky různých zdravotnických a pedagogických profesí (s psychology, fyzioterapeuty, neurology, pediatry, logopedy, pedagogy ze speciálně pedagogických center a dalších poradenských zařízení).


  Naše pracoviště

 • je součástí organizace Diakonie ČCE - středisko Praha

 • je členem profesní organizace Asociace pracovníků v rané péči

 • je opakovaně držitelem Garance kvality služby udělované Asociací

 • respektuje Kodex sociálních pracovníků ČR a Etické zásady Rané péče
 •